POSITIVT FOR PASIENTER: Det betyr mye for kronisk nyresyke at de nå kan få dapagliflozin på blå resept. Mange har ikke hatt råd til medisinen, ifølge professor Trond Geir Jenssen. Foto: GettyImages
POSITIVT FOR PASIENTER: Det betyr mye for kronisk nyresyke at de nå kan få dapagliflozin på blå resept. Mange har ikke hatt råd til medisinen, ifølge professor Trond Geir Jenssen. Foto: GettyImages

Ny medisin på blå resept: Viktig for pasienter med kronisk nyresykdom

Medisinen Forxiga (dapagliflozin) har nå fått refusjon for mennesker med kronisk nyresykdom. – Dette er et stort fremskritt for behandlingen av kronisk nyresyke i Norge, fastslår Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Dette er den første behandlingen av kronisk nyresvikt som både gir bedre overlevelse og bremser forverring av kronisk nyresykdom, hevder legemiddelprodusenten AstraZeneca i en ny pressemelding. Dapagliflozin er tilgjengelig for pasientene på blå resept fra og med 15. november 2022. Dette er et viktig vendepunkt for norske pasienter, ifølge Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

– Dette er et stort fremskritt for behandlingen av kronisk nyresyke i Norge. Vi har kjent til effekten av behandlingen siden 2020, men det er først nå den blir tilgjengelig for alle pasienter. Før måtte pasientene betale medikamentet ut av egen lomme, og de fleste hadde ikke råd til det, sier han.

Data fra både den store Nord-Trøndelagsundersøkelsen (HUNT) og Tromsø-undersøkelsen tyder på at rundt fem til seks prosent av den voksne norske befolkningen er aktuelle for denne behandlingen, opplyser professoren.

– Det tror jeg er et konservativt anslag, understreker han.

Slik virker medisinen

Dapagliflozin ble for snart ti år siden lansert som et glukosesenkende medikament til bruk ved type 2 diabetes, ifølge Jenssen. Han forklarer at legemidlet senker blodsukkeret ved at man tisser ut glukose. Denne effekten på blodsukkeret er tilstede så lenge nyrefunksjonen er rimelig normal, ifølge Jenssen.

– I midlertid så man i tidlige studier signaler på at medikamentet kan være nyttig mot hjerte- og nyresvikt, og da også ved nyrefunksjoner lavere enn normalt. Eksperimentelle studier har vist at det håndterer saltutskillelsen fra nyrene på en gunstig måte, slik at de små strukturene i nyrene bevares lenger, forklarer professoren.

Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Ali Hamza/HealthTalk
Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Ali Hamza/HealthTalk

Fra store intervensjonsstudier vet vi at behandlingen stabiliserer nyrefunksjonen hos nyrer som er skadet, nærmest uansett årsak, ifølge Jenssen. Effekten er så langt kun påvist hos kronisk nyresyke personer og ikke på dem med normale nyrer. I dag brukes RAAS-blokkade, som er behandling med ACE-hemmer eller angiotensin2 -reseptorblokker. Den nye medisinen er fortrinnsvis et tillegg til den nyrebeskyttende behandlingen som allerede brukes, ifølge professoren.

– Når dapagliflozin legges til behandlingen med RAAS-blokkade, ser vi at det årlige fallet i nyrefunksjon reduseres så mye at behovet for dialyse eller transplantasjon kan utsettes i flere år, utdyper Jenssen.

Viktig for forebygging

Omtrent ti prosent av den norske befolkningen får påvist kronisk nyresykdom, ifølge Marit Lundberg, daglig leder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Hun er glad for at dapagliflozin endelig kommer på blå resept for mennesker med kronisk nyresykdom.

Marit Lundberg, daglig leder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Foto: Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Marit Lundberg, daglig leder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Foto: Jon Anker Lisberg Sarpebakken

– Det er helt klart viktig for vår pasientgruppe at det har kommet et legemiddel som behandler kronisk nyresykdom. Vi har ventet på at dette legemiddelet skulle få innvilget refusjon. Denne medisinen kan utsette at nyresvikten utvikler seg og dermed utsette behovet for nyreerstattende behandling i form av dialyse, sier hun.

Lundberg forteller at kronisk nyresykdom ofte er vanskelig å oppdage, siden den utvikler seg så sakte. Det er ofte ikke så mange symptomer før pasientene brått har fått en alvorlig nyresvikt.

– Det er veldig viktig for oss at kronisk nyresykdom i større grad blir diagnostisert tidlig. Da blir det mulig å forebygge ved hjelp av både medisiner og kosthold, sier Lundberg.

Powered by Labrador CMS