Målrettet behandling økte overlevelsen til yngre pasienter med aggressiv metastatisk brystkreft

(SABCS/San Antonio) Behandling med CDK4/6 hemmeren Kisqali (ribociclib) økte den progresjonsfrie overlevelsen med ett år hos kvinner i overgangsalderen.

Publisert Sist oppdatert

Det viser resultatene fra fase 2-studien RIGHT Choice som ble presentert på verdens største brystkreftkonferansen, San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS på tirsdag.

De som som deltok i studien var pre- og perimenopausale kvinner som hadde aggressiv hormonfølsom og HER2-negativ metastatisk brystkreft.

Dette er den første randomiserte studien av denne pasientgruppen som sammenlignet en CDK4/6-hemmer pluss endokrin terapi, mot kombinasjonskjemoterapi.

– Disse funnene tyder på at vi ved å bruke av ribociclib i førstelinje, sammen med endokrin terapi, kan unngå eller utsette bruken av kjemoterapi og skåne pasientene – selv de med aggressiv, livstruende sykdom for bivirkningene forbundet med kjemoterapi. Det sier doktor Yen-Shen Lu på National Taiwan University Hospital til HealthTalk.

Han forteller at Kisqali pluss endokrin terapi ga tidligere ubehandlede pre- og perimenopausale kvinner en statistisk signifikant økning i progresjonsfri overlevelse (PFS) på ett år sammenlignet med kombinasjonskjemoterapi.

– Yngre pasienter med aggressiv sykdom viser ofte motstand mot behandling, og som resulterer i dårligere prognoser. Det er oppmuntrende å se RIGHT Choice-dataene som viser en betydelig ettårsgevinst for denne pasientpopulasjonen ved bruk av ribociclib pluss endokrin terapi sammenlignet med kombinasjonskjemoterapi, sier Yen-Shen Lu.

Han forteller at pasienter i ribociclib-armen også hadde lavere forekomst av uønskede hendelser, som diaré og tretthet, sammenlignet med kjemoterapi, som potensielt kan påvirke livskvaliteten, sier han.

– Effekt- og sikkerhetsdataen underbygger at onkologer bør vurdere ribociclib pluss endokrin terapi som et behandlingsalternativ for pasienter med aggressive former for HR+/HER2− metastatic brystkreft, inkludert pasienter med alvorlig organdysfunksjon, sier han.

Kisqali er en CDK4/6i som har vist statistisk signifikant overlevelsesfordel (OS) i tre fase 3-studier innen metastatisk brystkreft, inkludert hos pasienter med aggressiv sykdom.

RIGHT Choice

Dr. Lu og hans kolleger designet den kliniske fase 2-studien RIGHT Choice for å sammenligne effekten av ribociclib pluss endokrin terapi i forhold til de behandlet med kombinasjonskjemoterapi.

De rekrutterte 222 premenopausale og perimenopausale pasienter med metastatisk hormonreseptorpositiv, HER2-negativ, aggressiv brystkreft. Mer enn 50 prosent av pasientene hadde alvorlig organdysfunksjon. 112 pasienter ble behandlet med ribociclib pluss en aromatasehemmer som reduserer eggstokkens østrogenproduksjon. De andre 110 pasientene fikk en kombinasjon av kjemoterapi.

Powered by Labrador CMS