Ny studie: Unge brystkreftrammede kvinner kan ta pause i hormonbehandling for å bli gravide

(San Antonio/Texas) Brystkreftpasienter som tok pause i endokrinterapien for å bli gravide, opplevde ikke flere tilbakefall enn dem som fortsatte behandlingen, ifølge resultatene fra en klinisk studie. Den ble presentert av professor Ann Partridge på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). – Dette er veldig gledelig for norske unge kvinner med hormonfølsom brystkreft, sier Anna Barbro Sætersdal som er overlege og medforfatter av studien.

Publisert Sist oppdatert

Resultatene ble lagt fram 8. desember av Ann Partridge, onkolog ved Dana Farber Cancer Institute og professor i medisin ved Harvard Medical School. Førsteforfatteren av studien fortalte at mange unge kvinner er bekymret for at brystkreftbehandling vil gjøre det vanskelig å bli gravid eller at graviditet kan forverre kreften.

Den nye Positive-studien viser at for unge kvinner med tidlig HR-positiv brystkreft som ønsker å bli gravide, gir ikke midlertidig avbrudd av endokrinterapi en større kortsiktig risiko for tilbakefall. Dette er sammenliknet med en kontrollgruppe som ikke avbrøt endokrinterapi. Over 60 prosent av deltakerne i studien fødte barn, og minst 74 prosent hadde minst ett svangerskap i løpet av de to årene som studien ble gjennomført. Fosterskadene var ikke høyere enn to prosent, og det var ingen klar sammenheng mellom fosterskadene og pausen i behandlingen.

– Positive-studien viste heldigvis at flertallet av kvinnene ble gravide. De fleste av dem fødte barn. Og da vi så på sykdomsutfallene, var det trygt med graviditet med tanke tilbakefall til brystkreft, sier professor Ann Partridge når HealthTalk møter henne etter konferansen.

Hun forteller at tilbakefallsraten var svært lik en alderstilpasset og sykdomstilpasset beregnet kontrollgruppe og en annen studie av kvinner som er unge og ble behandlet med endokrin terapi, men som ikke tok en pause fra den.

Ann Partridge, onkolog ved Dana Farber Cancer Institute og professor i medisin ved Harvard Medical School. FOTO: Irene Bergwitz-Larsen

– Dette er veldig betryggende funn, i hvert fall i tidlig oppfølging. Vi må vente på langsiktige data for å sikre tryggheten i det lange løp, sier Partridge.

Norge deltok i studien

Studien ble gjennomført på 116 sentre i 20 land på fire kontinenter. Norge var ett av landene som var med, og her ble studien ledet av Anna Barbro Sætersdal. Hun er overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. I Norge ble 25 kvinner inkludert, noe som er et høyt tall for ett enkelt senter i studien. Kvinnene var mellom 18 og 42 år og kom fra hele landet. Kvinnene som deltok sa ja til et avbrudd i hormonbehandlingen på inntil to år for å forsøke å oppnå graviditet. Norge ønsket å være med på denne studien, fordi mange av de unge kvinnene som får brystkreft ennå ikke har fått barn – mange får sitt første barn i høy alder, forklarer overlegen.

– Unge kvinner med brystkreft blir i dag anbefalt hormonbehandling i fem til ti år, men du kan ikke bli gravid mens du går på hormonbehandling. Siden brystkreftbehandlingen kan påvirke fruktbarheten, skaper dette utfordringer for fertile kvinner som får brystkreft. Om de får brystkreft, går mange av de fertile årene med til brystkreftbehandlingen, og selve behandlingen kan påvirke fruktbarheten, sier Sætersdal.

Derfor ville forskerne finne ut var om et avbrudd i hormonbehandlingen var trygt. Ifølge dataene som ble lagt fram på pressekonferansen på SABCS i San Antonio var det ikke forskjell på kvinnene som fikk avbrudd i behandlingen og på kontrollgruppen.

Anna Barbro Sætersdal er overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. FOTO: Privat

Adnuntius-ad. Hidden in the editor.Format: "healthtalk.no - desktop - article banner 3", size: 703x351.

– Observasjonstiden er kort, men på tidspunktet som analysen er gjort, ser man ikke noen klar forskjell. Dette er veldig gledelig for norske unge kvinner med hormonfølsom brystkreft. Funnene i studien tyder på at det kan være tryggere trygt å gjennomføre et avbrudd i hormonbehandlingen for å få barn, sier Sætersdal.

– Hvilken betydning kan funnene dere har gjort få for fertile kvinner med brystkreft?

– Funnene som i dag ble presentert viser at det å gjennomføre graviditet etter brystkreftbehandling ikke ser ut til å påvirke risiko for tilbakefall. Kvinnene i studien har ikke vært fulgt i så lang tid, så det er for tidlig å si at det er helt trygt, sier Sætersdal.

Oppmuntrende resultater

Dette er første gang forskere ser på midlertidige avbrudd i endokrinterapien, og i tillegg er det den første studien som har undersøkt utfallet av dette prospektivt, ifølge førsteforfatter og professor Ann Partridge.

– Historisk sett har dataene vært gjennom registre eller tilbakeblikk, som har flere skjevheter. Du kan ikke si om en person ønsket å bli gravid, og du vet ikke om de tok abort eller hadde andre typer graviditetsutfall utover en vellykket fødsel i mange av disse studiene. Du vet altså ikke nevneren, forklarer hun.

Hun mener resultatene er nyttige for både kvinnene selv og legene deres, slik at de lettere kan avgjøre om det er lurt å vente med å få barn etter en kreftdiagnose.

– Vi er oppmuntret, og studien bekrefter det vi hadde håpet. De tidligere dataene hadde antydet at det var trygt, men med for mange forbehold, forteller Partridge.

Hun understreker at dette er viktig for fertile kvinner, fordi det gjelder deres reproduktive helse, deres sosiale liv og kulturelle ønsker – i tillegg påvirker det deres familier.

– Vi ønsker at de ikke bare skal overleve brystkreft, men også blomstre i overlevelse. Dette er stort for kvinner som fortsatt ønsker et fremtidig biologisk barn, sier professoren.

Fakta om Positive-studien

 • Unge kvinner med tidlig stadium hormonreseptor (HR)-positiv brystkreft behandles ofte med endokrinterapi. For å undersøke virkningen av å stoppe endokrinterapi for å fortsette å bli gravid, designet forskere den enarmede kliniske studien Positive for kvinner med hormonresponsiv brystkreft.
 • Positive er en forkortelse for Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for women with endocrine responsIVE breast cancer.
 • Fra desember 2014 til og med desember 2019 ble 518 kvinner på 42 år eller yngre, som ønsket å bli gravide, registrert i studien. De sa ja til å pause endokrinterapi i omtrent to år for å prøve å bli gravide.
 • Før de pauset behandlingen hadde kvinnene fullført mellom 18 og 30 måneder med adjuvant endokrinterapi. Brystkreftpasienter som avbrøt endokrinterapi for å fortsette å bli gravide, opplevde ikke verre tilbakefall.
 • Studien inkluderte pasienter fra 116 sentre i 20 land; 23 prosent fra Nord-Amerika, 61 prosent fra Europa og 16 prosent fra Asia/Stillehavet og Midtøsten-nasjoner.
 • Hvis mer enn 46 tilbakefall av brystkreft, oppstod innen omtrent tre år etter gjennomsnittlig oppfølging, ville studien ha blitt stoppet.
 • Ved en medianoppfølging på 41 måneder hadde 44 deltakere opplevd tilbakefall av brystkreft. I løpet av de tre årene var tilbakefallsfrekvensen på 8,9 prosent, sammenliknet med 9,2 prosent i en ekstern kontrollgruppe. Av 497 kvinner som ble fulgt for graviditetsstatus, hadde 368, altså 74 prosent, minst én graviditet og 317, 63,8 prosent, gjennomførte minst én fødsel, med totalt 365 babyer født. Disse tallene var på nivå med eller høyere enn ratene i allmennheten.
 • Forsøkspersonene ble sterkt anbefalt å gjenoppta endokrinterapi etter et graviditetsforsøk eller -suksess.
 • Til dags dato har 76,3 prosent gjenopptatt behandlingen.
 • Forfatterne mener at studiens resultater er oppmuntrende for yngre brystkreftpasienter som håper å få barn.
 • Studien er sponset og utført av International Breast Cancer Study Group (IBCSG), en avdeling i ETOP-IBCSG Partners Foundation og av Alliance for Clinical Trials in Oncology i Nord-Amerika, i samarbeid med Breast International Group (BIG).
Powered by Labrador CMS