FDA har godkjent det bispesifikke legemidlet Lunsumio Dette representerer en ny type behandling for pasienter med follikulært lymfom. Allerede i juni i fjor ble legemidlet godkjent i EU.

FDA godkjenner Lunsumio for behandling av lymfekreft - et alternativ til genterapi

Det amerikanske legemiddelverket FDA har godkjent det bispesifikke antistoffet Lunsumio (mosunetuzumab). Dette representerer en ny type behandling for pasienter med follikulært lymfom – den vanligste formen for saktevoksende non-Hodgkin-lymfom (NHL).

Publisert

Legemidlet er godkjent for behandling av voksne pasienter med follikulært lymfom som har vært gjennom minst to tidligere behandlingslinjer.

I Norge blir rundt 225 personer diagnostisert med denne type lymfekreft hvert år, og til tross for store fremskritt i behandling er det fortsatt en uhelbredelig sykdom og tilbakefall er vanlig.

Lunsumio ble godkjent i Europa i juni i fjor, men behandlingen er så langt ikke godkjent av Beslutningsforum.

En type immunterapi

Lunsumio er et bispesifikt antistoff - en type immunterapi. Teknologien går ut på at pasientene gis et antistoff som kan binde til både kreftcellene og kroppens egne T-celler i immunforsvaret samtidig. Dette fører til at pasientens eget immunforsvar blir aktivert, og at T-cellene angriper og ødelegger lymfekreftcellene.

FDA-godkjenningen er basert på resultatene av fase 2-studien GO29781. Studien viste at 80 prosent av pasientene opplevde at tumoren ble redusert og 60 prosent fikk komplett respons. Disse resultatene kom etter 18,3 måneder median oppfølging av pasientene.

Til sammenlikning opplevde pasienter som ble behandlet med CAR-T behandlingen Yescarta, i den tidlige ZUMA-5-studien, en responsrate på 94 prosent og en komplett respons på 79 prosent. Kymriah ga respons hos 86 prosent av pasientene i fase 2-studien ELARA, der 69 prosent fikk komplett respons.

"Hyllevare"

Lunsumio er et "hyllevare"-alternativ til CAR-T-terapier som Gilead Sciences' Yescarta (axicabtagene ciloleucel) og Novartis' Kymriah (tisagenlecleucel), som har komplekse produksjons- og administrasjonsprosedyrer. CAR-T-er krever at T-celler høstes fra pasienter, genetisk modifiseres i et laboratorie for å angripe kreftceller, utvides i cellekultur og deretter re-infuseres i pasienter. Dette er en prosess som kan ta uker. Pasienter må også gjennomgå kjemoterapibehandling for å forberede kroppen på CAR-T-cellene.

– Denne godkjenningen er en viktig milepæl for personer med residiverende eller refraktær follikulær lymfom, som har hatt begrensede behandlingsmuligheter til nå. Det sier doktor og PhD Elizabeth Budde som er hematologisk onkolog ved City of Hope Division of Lymphomai en pressemelding. – Siden Lunsumio kan gis i en poliklinisk setting, kan legemidlets høye responsrate endre måten vi behandler avansert follikulær lymfom, sier hun.

Powered by Labrador CMS