MANGE AVSLAG: Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest og leder for Beslutningsforum. Bjørn Egil Vikse er ny fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver (arkivbilde)
MANGE AVSLAG: Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest og leder for Beslutningsforum. Bjørn Egil Vikse er ny fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver (arkivbilde)

Beslutningsforum: Mange fikk nei – forhandlinger om Spinal muskelatrofi-legemidler fortsetter

Av i alt 15 legemidler som var oppe i Beslutningsforum mandag, innføres kun fire. I tillegg får Sykehusinnkjøp klarsignal til å gå videre med avtalekonsept og forhandlinger om spinal muskelatrofi-legemidlene Spinraza og Evrysdi.

Publisert Sist oppdatert

Det ble uvanlig mange avslag i dagens møte i Beslutningsforum. Den gjennomgående begrunnelsen som Beslutningsforum gir for avslagene er at prisen er for høy sammenliknet med behandlingsnytten og prisen på allerede innførte behandlingsalternativer.

Men Beslutningsforum godkjente Zejula (niraparib) som førstelinje vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA-negativ avansert eggstokkreft (se egen sak). Med denne godkjenningen vil PARP-hemmer som monoterapi kunne brukes i både første- og andrelinje ved avansert eggstokkreft, uavhengig av mutasjonsstatus.

Patentet er gått ut

To prostatabehandlinger innføres fordi et patent har gått ut. Dermed er det nå flere leverandører av legemiddelet abirateron, og da går prisen betydelig ned. En nylig anbudskonkurranse for prostatakreft-legemidler sparer spesialisthelsetjenesten for flere titalls millioner kroner hvert år forteller administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

– Dette gjør at vi får et handlingsrom til å innføre nye legemidler som kommer på markedet og tilby mer pasientbehandling for de samme pengene, sier Bryne.

Sykehusinnkjøp forhandler videre

I møtet fikk også Sykehusinnkjøp mandat til å forhandle videre om SMA-legemidlene Spinraza (nusinersen) og Evrysdi (risdiplam). Nå kan Sykehusinnkjøp forhandle videre med legemiddelselskapene om en alternativ prisavtale.

– Vi ønsker å innføre denne behandlingen, og det er det mange i Nye metoder-systemet som jobber hardt for nå. Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper, sier Bryne.

Hun forteller at utgangspunktet er krevende, fordi selskapene har valgt et svært høyt prisnivå samtidig som dokumentasjonen er svak. For å imøtekomme disse utfordringene, kan en annen type avtale være et virkemiddel for at pasienter skal få tilgang til behandling.

– Beslutningen i dag innebærer at vi ber partene jobbe videre med en slik avtale og komme tilbake til Beslutningsforum så snart leverandørene leverer et kostnadseffektivt prisnivå, og innholdet i avtalen er landet. Vi håper dette kommer raskt på plass, slik at saken kan komme til beslutning, sier Bryne.

Powered by Labrador CMS