Beslutningsforum sier ja til Zejula for behandling av avansert eggstokkreft

Beslutningsforum godkjente i dag Zejula (niraparib) som førstelinje vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA-negativ avansert eggstokkreft.

Publisert

Zejula tilhører legemiddelklassen PARP-hemmere. Med denne godkjenningen vil PARP-hemmer som monoterapi kunne brukes i både første- og andrelinje ved avansert eggstokkreft, uavhengig av mutasjonsstatus.

– Vi i GSK er veldig glade for at Beslutningsforum i dag har godkjent bruk av niraparib til en bredere pasientgruppe. GSK har fokus på å gjøre nye behandlingsalternativer tilgjengelig for pasienter med alvorlige kreftsykdommer, og beslutningen i dag er et viktig skritt i denne retningen, sier medisinsk direktør Eirik Quamme Bergan.

Indikasjonen gjelder Zejula brukt i vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA-negativ status og avansert, høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.

Zejula kan tas i bruk for denne indikasjonen fra 1. februar 2023.

Hvert år rammes 1700 norske kvinner av en gynekologisk kreftdiagnose, omtrent 450 av disse får kreft i eggstokker, eggleder og/eller bukhinne. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 68 år. I dag lever rundt 22.000 kvinner med en gynekologisk kreftsykdom eller har gjennomgått behandling for dette i Norge.

Udekket medisinsk behov

Inntil nå har bruk av PARP-hemmer som monoterapi ved førstelinje vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft kun vært godkjent for pasienter med BRCA-mutasjon. Det er derfor et udekket medisinsk behov for førstelinje vedlikeholdsbehandling av pasienter uten BRCA-mutasjon, forteller Quamme Bergan.

Bruk av niraparib som vedlikeholdsbehandling ved tilbakefall - det vil si 2. linje behandling - er allerede godkjent av Beslutningsforum, både for pasienter med og uten BRCA-mutasjon. Med godkjenningen i dag vil Zejula i monoterapi kunne brukes i både første- og andrelinje ved avansert eggstokkreft, uavhengig av mutasjonstatus.

Powered by Labrador CMS