VIKTIG FOR PASIENTENE: HealthTalk intervjuet doktorgradsstudenten Joshua Entrop og professor Karin Ekström Smedbye fra Karolinska Instituttet på American Society of Hematology (ASH). De mener studien de har jobbet med er betydningsfull for pasienter med non-Hodgkin-lymfom som ønsker barn i fremtiden. FOTO: Irene Bergwitz-Larsen
VIKTIG FOR PASIENTENE: HealthTalk intervjuet doktorgradsstudenten Joshua Entrop og professor Karin Ekström Smedbye fra Karolinska Instituttet på American Society of Hematology (ASH). De mener studien de har jobbet med er betydningsfull for pasienter med non-Hodgkin-lymfom som ønsker barn i fremtiden. FOTO: Irene Bergwitz-Larsen

Ny studie: Lovende for pasienter med non-Hodgkin-lymfom som vil ha barn

New Orleans/Lousiana: En ny skandinavisk studie om reproduktive mønstre blant non-Hodgkin-lymfom-overlevende ble lagt fram på American Society of Hematology (ASH) 11. desember. Forskerne Karin Ekström Smedby og Joshua Entrop mener studien viser positive resultater. – Leger kan berolige pasientene med at de kan få barn om de vil, enten det er på naturlig vis eller ved hjelp av assistert befruktning, sier Smedby.

Publisert Sist oppdatert

Den tyske doktorgradsstudenten Joshua Entrop ved Karolinska Instituttet presenterte studien om reproduktive mønstre blant ikke-Hodgkin-lymfomoverlevende etter undertype i Sverige, Danmark og Norge på ASH i New Orleans, Lousiana, søndag 11. desember.

– I denne studien har vi tittet på fødselsratene på de ulike nymfome subtypene. Vi har samlet data fra Danmark, Norge og Sverige, så vi kan se på en større gruppe for å finne ut hvor mange barn de faktisk får etter å ha blitt diagnostisert med Non-Hodgkin lymfom, forteller han.

De har sett på de tre subtypene diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) som er ganske vanlig, follikulært lymfom (FL) som er mindre aggressivt, T-NK cellelymfom som ikke er så vanlig og andre B-celle-lymfomer. Joshua er positivt overrasket over resultatene.

– Vi fant at dem som har blitt diagnostisert med non-Hodgkin-lymfom får omtrent like mange barn som resten av befolkningen, sier han.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen.

Fakta om studien:

 • Bakgrunnsstudier om reproduksjonsmønstre blant ikke-Hodgkin lymfom (NHL) overlevende er få, og de tilgjengelige har rapportert motstridende resultater. Frem til i dag har ingen studier rapportert reproduksjonsrater for forskjellige NHL-subtyper til tross for at behandlingsregimer og sykdomsaktivitet varierer betydelig mellom aggressiv og indolent NHL. Derfor har det vært behov for studier som skiller reproduksjonsmønstrene til NHL-pasienter.
 • I denne matchede kohortstudien identifiserte forskerne alle NHL-pasienter i Sverige, Danmark og helseregionen Sørøst-Norge som ble diagnostisert i 2000-2019 og i alderen 18-40 år ved diagnosen. Pasienter ble identifisert fra det svenske og danske lymfomregistret og det kliniske datagrunnlaget ved Oslo Universitetssykehus.
 • NHL-er ble kategorisert i henhold til klinisk atferd som aggressiv eller indolent (treg), og etter histologisk karakteristikk som diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), follikulært lymfom (FL), T-NK celle-lymfom og andre B-celle-lymfomer.
 • En kontrollgruppe ble matchet pasientene på bakgrunn av kjønn, fødselsår i Sverige og Danmark og Norge. Data om fødsler er hentet fra nasjonale medisinske fødselsregistre. Pasienter og kontrollgruppe ble fulgt fra ni måneder etter indeksdato (diagnose eller matchende dato) til dato for første fødsel, død eller administrativ sensur (desember 2017, 2018 eller 2019 for henholdsvis Norge, Sverige og Danmark eller etter 10 år med oppfølging).
 • Studien inkluderte 2 212 NHL-pasienter og 20 709 komparatorer. De fleste pasientene ble diagnostisert med et aggressivt lymfom (67,9 %). De vanligste histologiske subtypene var DLBCL (49,2 %) og FL (19,4 %). Blant pasienter med aggressivt og indolent lymfom var 21,5 % og 10,6 % i alderen henholdsvis mellom 18 og 25 år ved diagnosen.
 • Resultatene stratifisert etter klinisk aggressivitet viste at menn og kvinner diagnostisert med subtyper av aggressiv lymfom hadde lavere reproduksjonsrater enn kontrollgruppen de første tre årene etter diagnosen, mens reproduksjonsmønstre blant overlevende med indolente lymfomer var lik komparatorer innen de første tre årene etter diagnose blant både menn og kvinner.
 • Ved stratifisering etter histologiske subtyper hadde både mannlige og kvinnelige DLBCL-pasienter lavere reproduksjonsrater de første tre årene etter diagnosen. Blant kvinner viste de diagnostisert med T-NK-celle lymfom og andre B-celle lymfomer lignende reduksjoner.
 • Etter tre år nådde reproduksjonsratene for NHL-pasienter de for komparatorer, for både aggressivitetsnivåer og alle histologiske subtyper. Ikke desto mindre, i motsetning til komparatorer, ble andelen overlevende som hadde minst én fødsel under oppfølgingen redusert opp til ti år etter diagnosen blant personer med et tidligere aggressivt lymfom.
 • Konklusjonen er at pasienter med indolente lymfomer har reproduksjonsmønstre som ligner på den generelle befolkningen. Pasienter med aggressive lymfomer viste redusert reproduksjon hovedsakelig de første årene etter diagnosen.
 • Likevel indikerer studien at pasienter med DLBCL ikke når reproduksjonsnivået til kontrollgruppen selv etter ti år. Fertilitetsrådgivning er derfor spesielt viktig for denne pasientgruppen.

Positive resultater

Professor i hematologi-onkologi, med fokus på klinisk epidemologi, Karen Ekström Smedby er forskningsgruppeleder og ansvarlig for studien.

– Hvis man er urolig for hvordan muligheten til å få barn påvirkes av behandlingen, ser det bra ut. Både de som får en aggressiv og en mindre aggressiv type, får barn. De som har en mer aggressiv type, får tilbud om å ivareta sperm og egg før behandlingen settes i gang, så de kan få hjelp med å få barn senere ved assistert befruktning, forteller hun.

Det er i hovedsak cellegiften man går på i omtrent et halvt år, som reduserer mulighetene til å få barn, ifølge forskerne. Cellegiften påvirker alle celler i kroppen – inkludert eggstokker og testikler. I tillegg påvirker sykdommen i seg selv fertiliteten.

– Disse pasientene er mange ganger veldig syke – og det settes fertiliteten ned, sier Smedbye.

Joshua tilføyer at det psykologiske også kan påvirke fertiliteten negativt.

– De psykologiske effektene av stress kan spille inn. Når man får en slik diagnose, har man det kanskje ikke så bra psykisk, sier han.

Viktig for pasientene

– Hvorfor valgte dere å gjøre denne studien?

– Vi er innrettet på studier som handler om hvordan man har det etter å ha fått lymfom, og vi vet at det veldig viktig for pasientene å kunne få barn. I undersøkelser der pasientene har fått rangere hva som er viktig for dem når de er ferdige med behandlingen, er dette ett av de viktigste områdene. Det handler om å kunne vende tilbake til et normalt liv, forklarer Smedbye.

Hun forteller et de bruker behandlinger som er veldige giftige og kan påvirke reproduksjonsevnen, men at det finnes muligheter for å gjøre tiltak – som å samle spermier for menn og fryse ned egg for kvinner.

– Vi må i først og fremst helbrede pasientene, men vi kan se på hvor ofte vi må gjøre fertilitetsbevarende tiltak som assistert befruktning. Ofte er det dårlig tid når de diagnostiseres, så spørsmålet er om man må utsette behandlingsoppstart på grunn av assistert befruktning.

Ifølge professoren kan et slikt tiltak medføre at pasientene får barn i omtrent samme utstrekning som andre. Derfor er det viktig at leger er oppmerksomme på dette før behandlingen startes.

– Ofte er det mye som skjer når man får diagnosen. Pasientene skal få beskjed og man skal forberede til behandlingen på ulike vis, men det er viktig at man rekker å sende pasientene til en reproduksjonsenhet for å spare spermier eller plukke egg før man starter behandlingen, understreker hun.

Får valgmuligheten

Studien speiler befolkningen, men den er litt aldersbetinget. Den har et utvalg mellom 18 og 40 år. Smedbye forklarer at pasientene som får diagnosen blir spurt om de ønsker å få barn.

– Noen som er litt eldre og har fått barn, opplever at de er ferdige og ikke trenger å spare egg eller sperm, mens de som er yngre ofte ønsker det. De tror ofte at de vil ha barn en gang i fremtiden, og da er det bedre å være på den sikre siden, sier hun.

Smedbye gjetter at de fleste i studien ikke har barn, siden de har sett på en ganske ung gruppe. Men det er ikke bare alderen som betyr noe for hvilke valg pasientene skal ta – det er også av betydning hvor aggressiv kreften er.

– Det er en veldig sammensatt gruppe. Noen har en veldig aggressiv lymfom og trenger å starte behandling med en gang og andre har sykdommer som vokser langsommere, sier professoren.

Hun forklarer at det er første gang en studie titter på reproduksjonsevnen til de ulike subgruppene – tidligere har forskereS sett på alle samlet.

– Vi så at dem som har lymfomer som vokser langsommere får barn i samme utstrekning som befolkningen. De med aggressive sykdom får barn i nesten like stor utstrekning som resten av befolkningen, men med assistert befruktning. Vi kan konkludere at det er viktig at man fortsatt, særlig ved aggressive lymfomer, tilbyr pasientene å spare sperm eller egg – for mange av pasientene kommer til å trenge det om de vil ha barn.

Smedbye forteller at det er interessante kjønnsforskjeller i studien.

– Det går bedre for kvinner enn menn, og vi vet fra før at cellegift er giftigere for sperm enn for egg.

Viktig for leger også

Ifølge professoren kan studien få betydning for både leger og pasienter.

– Legene må være nøye med å tilby å spare sperm eller egg, slik at pasientene får tilbud om assistert befruktning. Legene kan berolige pasientene med at de kan få barn om de vil, enten på naturlig vis eller ved hjelp av assistert befruktning.

– Vet dere om dette kan skade fosteret på noe vis?

– Det har vi faktisk planer om å se på i en studie til, så det får vi komme tilbake til. Dette handler om graviditeter som kommer etter at behandlingen er avsluttet, men det er et helt annet spørsmål om man for eksempel blir gravid under behandlingen. Da er det jo et spørsmål om cellegiften skader fosteret man bærer på.

Fakta om Non-Hodgkin lymfom:

 • Non-Hodgkins lymfom er en samlebetegnelse for rundt 40 forskjellige undertyper av lymfekreft.
 • Hver enkelt undertype har ulike symptomer, sykdomsforløp og behandlinger.
 • Om lag halvparten av non-Hodgkins-tilfellene er lite aggressive med kreft som vokser langsomt. Resten er mer aggressive typer som utvikler seg raskt.
 • Non-Hodgkins lymfom er lymfekreft uten Reed-Sternberg-celler eller store Hodgkin-celler som kjennetegner Hodgkins lymfom.
 • Forekomsten av non-Hodgkins lymfomer har vært litt stigende de senere årene.
 • I 2018 ble det registrert 1078 nye pasienter med non-Hodgkin lymfom i Norge.
 • I de fleste tilfeller kan vi ikke fastslå hvilke årsaker som ligger bak disse sykdommene.
 • Forskning kan tyde på at blant annet legemidler som svekker immunforsvaret, infeksjoner med virus (Epstein Barr virus og HIV), sjeldne bakterier og autoimmune sykdommer, kan ha en betydning.
 • Risikoen for å få non-Hodgkins lymfom stiger med alderen. Median alder for å få non- Hodgkins lymfom er 69 år.
 • Det er flere menn enn kvinner som rammes av sykdommen.

Kilde: Lymfekreftforeningen

Powered by Labrador CMS