Annonsør­innhold

Mindre enn tre prosent av pasientene i Norge inngår i kliniske studier

I den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier som ble publisert i januar 2021 er målet å doble antallet kliniske studier innen 2025. I motsetning til i land vi ofte sammenlikner oss med har vi i Norge opplevd en nedgang i kliniske studier de siste ti årene. Handler det om at sykehusene ikke har tilgang til pasienter som kan inkluderes? Handler det om organiseringen av kliniske studier? Kan det være andre årsaker, og kan legemiddelindustrien bidra til å snu nedgangen?