LØNNSOM AVTALE: I tillegg til forhåndsbetalingen på 30 millioner dollar vil Immunome kunne tjene opptil 70 millioner dollar for videre bruk av plattformen, og de kvalifiserer til å motta milepælsutbetalinger på opptil 120 millioner dollar per «target».
LØNNSOM AVTALE: I tillegg til forhåndsbetalingen på 30 millioner dollar vil Immunome kunne tjene opptil 70 millioner dollar for videre bruk av plattformen, og de kvalifiserer til å motta milepælsutbetalinger på opptil 120 millioner dollar per «target».

AbbVie og Immunome inngår strategisk samarbeid - skal finne nye kreftmål

Avtalen mellom selskapene vil gå over flere år, og målet er å identifisere opp til ti nye kreftmål ved hjelp av Immunomes Discovery Engine.

Publisert

Avtalen sikrer Immunome 30 millioner dollar i forhåndsbetaling, og avtalen gir potensial for ytterligere plattformtilgang og opsjonsbetalinger, milepælsutbetalinger for oppnåelse av utviklings-, kommersielle- og salgsbaserte milepæler, samt potensielle royalty-utbetalinger.

Immunome er et biofarmasøytisk selskap i klinisk fase som benytter seg av sin humane b-celleminne-plattform for å oppdage og utvikle «first-in-class» antistoffterapier.

Kan låse opp ny «kreftbiologi»

Steve Davidsen, direktør for onkologisk oppdagelsesforskning i AbbVie, sier i en kommentar at partnerskapet med Immunome representerer AbbVies forpliktelse til å utvikle og kommersialisere nye behandlingstilnærminger for solide tumorer (svulster).

– Immunomes tilnærming kan potensielt låse opp ny kreftbiologi og gi fra seg flere terapeutiske kandidater. Vi ser frem til å utnytte deres Discovery Engine for å styrke vår eksisterende onkologi-pipeline, sier Davidsen.

Validering av plattform

– Dette samarbeidet med AbbVie, som er et ledende selskap innen utvikling og kommersialisering av onkologiske terapier, demonstrerer styrken i Immunomes Discovery Engine, sier Purnananand Sarma, administrerende direktør i Immunome.

Han peker på at AbbVie deler Immunomes visjon om å bruke kraften i den humane immunresponsen for å gi nye, «first-in-class»-terapier som representerer et skifte i kreftoppdagelses-paradigmet.

– Vi er glade for å kunne jobbe med AbbVie, og ser frem til å benytte oss av deres brede utviklings- og kommersialiserings-ekspertise når det kommer til å bringe nye terapier til pasienter som lider av livstruende kreftsykdom. Dette samarbeidet passer bra med Immunomes strategi om å maksimere Discovery Engines potensial for oppdagelse av nye legemidler gjennom partnerskap på tvers av flere terapeutiske segmenter, i tillegg til å avansere vår egen proprietære pipeline, sier Sarma i en uttalelse fra AbbVie.

I henhold til avtalen vil Immunome gi AbbVie muligheten til å kjøpe de globale rettighetene til opp til ti nye såkalt mål-antistoff-par fra tre spesifiserte tumortyper. I tillegg til forhåndsbetalingen på 30 millioner dollar vil Immunome kunne tjene opptil 70 millioner dollar for videre bruk av plattformen, og de kvalifiserer til å motta milepælsutbetalinger på opptil 120 millioner dollar per «target».

Powered by Labrador CMS