Politikk

Podcast
Vi har sett på det regjeringen prioriterer innen helse og det den ikke prioriterer. Roger Ingebrigtsen og Bjørg Leinum Seim …
-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, …
Statsbudsjettet
Tarmkreft er en av de mest utbredte kreftformene i Norge. Nå vil regjeringen ta grep for å forebygge at stadig …
Statsbudsjettet
Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes …
Statsbudsjettet
Hvert år går det med 200 000 timer fordi pasienter ikke møter til avtalt time på sykehusene. Nå øker gebyret …
Statsbudsjettet
Regjeringen fjerner støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet, og ikke har betydning for tannhelsen. Det kan bety …
Statsbudsjettet
Regjeringen bevilger 29 milliarder kroner til nytt regionssykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker. Det kommer frem av Statsbudsjettet …
Statsbudsjettet
Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram i morgen 7. oktober 2019. Men finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie har …
Leder
Den norske fastlegeordningen er i krise og helseminister Bent Høie regelrett fnyser av hjemlige private digitale tjenesteleverandører som KRY, Hjemmelegene …
Bare 6 av 10 kreftpasienter får behandlingen de skal ha i tide. For kreftpasienter som skal gjennomgå strålebehandling er tallene …
Podcast
Fastlegeordningen er nå evaluert og diagnostisert, og vi snakker om de nye digitale legetjenestene som nå dukker opp. Er de …
Podcast
Kultur og samarbeid står i hovedfokus når Norge skal bygge en helsenæring vi kan være stolte av.
Det er mye høyere gjennomtrekk i fastlegestillingene nordpå sammenlignet med resten av landet. Ledelsen i Helse Nord RHF, er bekymret …
Vibeke Helgeland (39) fikk diagnosen brystkreft. Men fordi hun ikke hadde brystkreft med spredning fikk hun ikke den kostbare og …
Danske pasienter som bruker et fast legemiddel, kan nå få reseptene fornyet av en farmasøyt. Apotekforeningen applauderer ordningen men vil …
Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne reagerer kraftig på at det vil ta minst et halvt år før norske brystkreftpasienter får …
  • Side 1 av 2

Side 1 av 2