mobile-very-top
desktop-very-top

Politikk

- Legene har over flere år blitt pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning. Det kan vi ikke akseptere. Vi trenger rammer som …
Det skjer etter at fire ambulansefly har blitt satt på bakken. -Det som er mest utfordrende er usikkerheten både vi …
Kommunenes Sentralforbund (KS) er krystallklar: - Norske kommuner trenger å rydde opp i jungelen av pasientjournaler og trenger en ny …
Etter fire år som Oslos finansbyråd har Robert Steen nå gått på som byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Den …
Til tross for massiv kritikk går regjeringspartiene på Stortinget inn for å lovfeste Beslutningsforum.
Fra i dag gjelder nye anbefalinger for forskrivning av hiv-legemidler. I den nye anbefalingen vil alle nye legemidler være tilgjengelig …
En samlet opposisjon på Stortinget er svært kritisk til Helsenæringsmeldingen. AP, SP og SV etterlyser konkrete tiltak og gir regjeringen …
Norske registerdata viser at det er 45 000 personer som er registrert med en demensdiagnose, mens beregninger fra Alzheimer Europe …
HelseOmsorg21-strategien skal løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Nå er et nytt råd på plass med Sveinung Hole …
Stephen Storvik (47) ble nektet videre kreftbehandling av Vestre Viken med immunterapi fordi han hadde kjøpt behandling privat. Men så …
Senterpartiet har gått fra å være et lite og smalt distriktsparti til å bli et av Norges største. I forrige …
I USA er det en epidemisk utvikling i unge som damper e-sigaretter med nikotin. Nå knyttes e-sigaretter til 42 dødsfall …
Podcast
Vi har sett på det regjeringen prioriterer innen helse og det den ikke prioriterer. Roger Ingebrigtsen og Bjørg Leinum Seim …
-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, …
Statsbudsjettet
Tarmkreft er en av de mest utbredte kreftformene i Norge. Nå vil regjeringen ta grep for å forebygge at stadig …
Statsbudsjettet
Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes …
  • Side 1 av 3

Side 1 av 3
mobile-very-top
desktop-very-top