Legemidler og biotek

Brystkreftforeningen jubler. Beslutningsforum sa i dag ja til fem nye kreftlegemidler, to av dem er brystkreftlegemidler. Sykehusene får også ta …
Verdens første ebolavaksine og nesespray mot depresjon. EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - anbefalte på sitt oktobermøte …
Podcast
Norge innehar en dyster verdensrekord. Vi er verdensmestere i brudd som skyldes benskjørhet. - Alle over 50 år som har …
- Immunterapien har gjort flere kreftfrie. Hos flere pasienter er både kreftcellene og svulstene helt borte. Og kreften har holdt …
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har godkjent Eli Lilly sin migrenemedisin Reyvow. Nå blir det sterk konkurranse om å …
Ny blodprøve kan oppdage flere enn 20 krefttyper, slik at kreft kan identifiseres og behandles tidligere enn før.
Over halvparten av pasientene som rammes av malignt melanom med alvorlig spredning lever etter fem år når de behandles med …
-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, …
Statsbudsjettet
Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes …
Økningen i statens legemiddelutgifter har stoppet opp, etter mange år med sterk vekst. Økt konkurranse både om sykehusfinansierte legemidler og …
Podcast
Hvorfor sier Beslutningsforum nei til en genterapi som kan redde 20-30 norske liv?
Tidligere har man kategorisert og diagnostisert kreft utifra hvor i kroppen kreften sitter. Nå er det lansert en ny kreftmedisin …
Norske kreftpasienter er blant de siste i Europa som får tilgang til persontilpasset kreftmedisin. - Dette skyldes blant annet at …
Det var en meget offensiv Ingvild Kjerkol som holdt foredrag for de vel 100 fremmøtte på Abelia og Roche sitt …
950 000 belgiere har donert penger til et foreldrepar som har bedt om hjelp til å betale en legemiddelbehandling som …
Beslutningsforum har gitt tommelen opp for Skyrizi - AbbVie sitt innovative legemiddel mot plakkpsoriasis. - Skyrizi er kostnadseffektivt, og har …
  • Side 1 av 9

Side 1 av 9