Legemidler og biotek

- Det blodfortynnende legemidlet Eliquis (apixaban) er like effektivt som Fragmin (dalteparin) i behandlingen av kreftpasienter med venøs tromboembolisme (VTE) …
I dag sa Beslutningsforum ja til at sykehusene kan ta i bruk immunterapien Tecentriq (atezolizumab) fra Roche for å behandle …
- Blodfortynneren Xarelto (Rivaroxaban) i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt, død og amputasjoner blant pasienter …
Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardiovaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt. …
Blodfortynneren Xarelto i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt og død og amputasjoner blant pasienter med …
Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardivaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt.
Fra i dag kan du delta på en av verdens største hjertekongresser digitalt. Coronaepidemien gjør at ACC tilbyr alle vitenskapelige …
22 norske sykehus skal delta i en internasjonal studie av en malariamedisin og en ebolamedisin som de håper har effekt …
FDA har godkjent Zeposia til behandling av voksne med multippel sklerose, men lanseringen utsettes på grunn av coronaepidemien i USA.
Legemiddelindustrien (LMI) sendte i dag brev til nærings- og helseministeren. - Vi har vært tydelige på at kapasiteten ved norske …
Podcast
- Myelomatose - eller benmargskreft som sykdommen også kalles - er en alvorlig kreftform som rammer 450 nordmenn hvert år. …
- Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt. Hvis vi skal forberede beredskapsproduksjon i Norge er …
Legemiddelselskapene Teva og Mylan øker produksjonen av en malariamedisin som mange nå fester sin lit til vil kunne brukes i …
Amerikanske forskere tester nå om det billige generiske legemidlet Cozaar (losartan) har effekt på pasienter med covid-19. Den ene Cozaar-studien …
Roche skal teste leddgiktlegemidlet RoActemra på 330 sykehusinnlagte pasienter med COVID-19 lungebetennelse. Studien starter i begynnelsen av april. - Det …
WHO twitret tirsdag 17. mars at smertestillende ibuprofen ikke anbefales ved covid-19. De europeiske legemiddelmyndighetene har vurdert tilgjengelig dokumentasjon og …
  • Side 1 av 17

Side 1 av 17
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)