Helseteknologi

Podcast
Sommeren 2018 bevilger Stortinget 3 milliarder kroner til etablering av to protonsentre. - Stortinget fattet vedtaket uten at det forelå …
Podcast
Helsetilbudet svekkes og liv kan trues fordi hver kommune ofte har 5-7 ulike pasientjournaler som ikke snakker sammen. Det gjør …
Nye tall fra Oslo universitetssykehus (OUS) viser en historisk høy ja-andel til organdonasjon i Norge i 2019. Aldri før har …
Kunstig intelligens er mer nøyaktig enn radiologer til å diagnostisere brystkreft basert på mammografibilder. - AI vil i stor grad …
Tre forskere som utviklet verdens første genetisk modifiserte babyer, er dømt til fengsel for for ulovlig praktisering av medisin.
Arendal er første kommune til å ta i bruk kjernejournal i sin pleie- og omsorgstjeneste. Det gjør at helsepersonellet i …
Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å kjøpe inn helselogistikk-IT som fjerner unødvendig venting for helsepersonell. Pasientene vil få …
Lederen for de norske kreftlegene er svært kritisk til at norske sykehus ikke tilbyr genetisk test av pasientenes kreftsvulster. - …
I går samlet Kathrine Myhre og Norway Health Tech hele Norges helse-økosystem for å diskutere Direktoratet for e-helse sitt gigantprosjekt …
Legemiddelverket forbyr omsetning og bruk av eksterne hjertestartere av merket Telefunken og HeartReset. Utstyret er ulovlig CE-merket grunnet ugyldig sertifikat.
Mellom ti og femten prosent av den voksne befolkningen her i landet har folkesykdommen obstruktiv søvnapné, men mange vet det …
Kommunenes Sentralforbund (KS) er krystallklar: - Norske kommuner trenger å rydde opp i jungelen av pasientjournaler og trenger en ny …
Etter fire år som Oslos finansbyråd har Robert Steen nå gått på som byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Den …
En samlet opposisjon på Stortinget er svært kritisk til Helsenæringsmeldingen. AP, SP og SV etterlyser konkrete tiltak og gir regjeringen …
-Persontilpasset medisin og e-helse smelter sammen. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir viktige verktøy for å utvikle og ta …
Kunstig intelligens tar mål av seg til å revolusjonere helsesektoren. Mulighetene er store, men mange er bekymret for i hvilken …
  • Side 1 av 4

Side 1 av 4