Legemidler og biotek

Legemiddelselskapet Takeda har fått markedsføringstillatelse for et legemiddel som behandler søvnløshet hos barn og unge med autisme i alderen 2–18 …
Plagsom lav seksuell lyst, libido, er blant de vanligste seksuelle dysfunksjoner hos kvinner. Nå har det amerikanske Food and Drug …
Trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51) hadde uhelbredelig føflekkreft og hadde bare måneder igjen å leve da legene øynet en mulighet …
Det globale legemiddelsekapet Novo Nordisk har nylig kåret årets datterselskap i Europa. Novo Nordisk Norge stakk av med prisen. De …
Nesten to millioner ganger i året opplever pasienter at de ikke får med seg det legemiddelet som står på resepten. …
Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag 17. juni at brystkreftmedisinen Perjeta skal innføres i spesialisthelsetjenesten til behandling av tidlig HER2-positiv …
ALS-syke Bjørn Brennskag (48) får dekket medisinen Edaravone gjennom den private helseforsikringen IF Vertikal. – Jeg føler meg veldig heldig, …
- Mange pasienter med føflekkreft pantsetter hus og hjem for å betale for immunterapi på privatsykehuset Aleris. Det offentlige helsevesenet …
Ny studie gir håp til norske lungekreftpasienter. Effekten av immunterapi er langt mer lovende enn først antatt.
Danske Pia Hesse (44) ventet forgjeves på den nye forebyggende migrenemedisinen Aimovig. Nå gjør hun som mange andre danske migrenepasienter: …
Legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim slutter å produsere to legemidler som skal forhindre nye slag. Her kan du lese Legemiddelverkets råd til …
Det sveitsiske legemiddelfirmaet Novartis har fått USA-godkjenning for genterapien Zolgensma for spinal muskelatrofi (SMA), som er den største genetiske dødsårsaken …
I år er det biotech som vil dominere på ASCO. Det vil bli langt mellom de store nyhetene fra legemiddelselskapene.
Beslutningsforum har utsatt vurderingen av å gi immunterapi som forebyggende tilleggsbehandling til pasienter med malignt melanom som har gjennomgått operasjon. …
Photocure kan notere seg for svært gode salgstall i årets tre første måneder – særlig i det viktige amerikanske markedet. …
Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene den beste behandlingen fordi Beslutningsforum ikke vil godkjenne nye og dyre legemidler. …
  • Side 1 av 6

Side 1 av 6