Pasientrettighetene gjeninnføres etter coronapause

De midlertidige endringene i helselovgivningen som ble innført i forbindelse med coronautbruddet, blir opphevet.

Vis mer

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen etter coronautbruddet.

– Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Konsekvensene av endringene ble blant annet at en del operasjoner ble utsatt.

Rettighetene som nå gjeninnføres, er blant annet at fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten igjen blir 10 dager etter at den har vært utvidet til 30 dager. I tillegg blir rett til fritt behandlingsvalg, som har vært begrenset, gjeninnført.

Les mer