Fakta om vedtatte endringer i bioteknologiloven

Etter en lang debatt i Stortinget tirsdag, ble det vedtatt å tillate at enslige kvinner skal kunne få assistert befruktning. Også eggdonasjon skal bli tillatt.

Vis mer

* Eggdonasjon skal bli tillatt fra 1. januar.

* Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige fra 1. januar.

* Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

* 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.

* Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske.

* Det blir forbudt med gentesting av barn utenfor helsevesenet.

* Det blir forbudt med embryodonasjon. Det innebærer at både egg og sæd kommer fra donorer.

Les mer