Bayer og Roche inn i LMIs styre

De to toppsjefene Jan Børge Jakobsen fra Bayer og Rajji Mehdwan fra Roche er nye medlemmer i Legemiddelindustriens styre. Curida, Pfizer og Merck blir også fortsatt representert i styret.

Vis mer

Jakobsen og Mehdwan var begge innstilt av valgkomiteen som nye styremedlemmer. Leif Rune Skymoen fra Curida, Sissel Lønning Andresen fra Pfizer og Renée Tunold fra Merck var renominert.

Generalforsamlingen i LMI ble for første gang i historien gjennomført i form av et videomøte på Teams.

Alle fem ble valgt ved akklamasjon .

Per Aabakken fra Sanofi og Ingeborg Borgheim fra Takeda går ut av styret.

Les mer