Fritt behandlingsvalg blir opphevet ut året

Tirsdag gjør Stortinget om ni coronaforskrifter til midlertidige lover. En av dem er å fjerne retten til fritt sykehusvalg fram til årsskiftet.

Vis mer

Tirsdag blir regjeringens forslag om midlertidige endringer i helseberedskapsloven dunket igjennom i Stortinget. Bakteppet er coronasituasjonen og behovet for unntak fra gjeldende regelverk.

Siden sykehusene må ha beredskap for å kunne håndtere et høyt antall coronasmittede pasienter, fjernes retten til fritt behandlingsvalg fram til 1. januar 2021. Med unntak av Fremskrittspartiet stiller alle partiene seg bak dette.

I tillegg gjøres det midlertidige endringer i blant annet opplæringsloven, i regelverket for barnevernet, utlendingsloven, straffegjennomføringsloven og plan- og bygningsloven.

Regelendringene har fram til nå vært hjemlet i forskrifter innunder den mye omtalte koronaloven. Men siden koronaloven oppheves 27. mai, må Stortinget vedta de midlertidige lovendringene for at tiltakene skal kunne videreføres.

Les mer