58 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus – tre færre enn torsdag

Tolv covid-19-syke pasienter får behandling i respirator, som er én mindre enn dagen før, opplyser Helsedirektoratet fredag.

Vis mer

Av de 58 innlagte er 41 pasienter innlagt i Helse sør-øst, sju i Helse vest, seks i Helse Midt-Norge og fire i Helse nord, viser tall fra Helsedirektoratet.

Blant helseforetakene er flest pasienter innlagt på Oslo universitetssykehus, som har tolv innlagte. Ved Helse Bergen er det fire innlagte coronapasienter, mens Akershus universitetssykehus har åtte innlagte. St. Olavs hospital har fire, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har fire innlagte.

232 coronasmittede personer i Norge er meldt døde per fredag, like mange som dagen før.

8.197 personer var smittet av viruset per midnatt torsdag, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er en økning på 17 tilfeller siste døgn.

Les mer