ASCO: Lynparza øker overlevelsen for kvinner med eggstokkreft med 13 måneder

Kvinner med avansert høygradig eggstokkreft som etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi fikk Lynparza som vedlikeholdsbehandling, reduserte risikoen for død med 26 prosent.

Vis mer

Det viser en studie som AstraZeneca skal legge frem på American Society of Clinical Oncology (ASCO) senere denne måneden.

Pasientene som fikk Lynparza (olaparib) opplevde at deres liv ble forlenget med 12,9 måneder sammenliknet med de som fikk placebo. Etter fem år var 42.1 prosent av de som fikk Lynparza fremdeles i live mot 33,2 prosent i placebogruppen.

Les mer