ASCO: Roche avdekker første data om sin nye immunterapi i ny lungekreftstudie

En to-medikamentkombinasjon som inkluderer en ny eksperimentell sjekkpunkthemmende immunterapi, forsinket svulstprogresjonen betydelig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Vis mer

Det viser data fra en fase-2 studie som Roche skal presentere i sin helhet på American Society of Clinical Oncology (ASCO) senere denne måneden. I studien ble Roche sitt eksperimentelle legemiddel tiragolumab lagt til den godkjente immunterapien Tecentriq.

Dataene viser at kombinasjonsbehandlingen er mer effektiv enn Tecentriq alene i behandlingen av pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft. Denne kreftformen utgjør 85 prosent av tilfellene mens småcellet lungekreft står for 15 prosent. Lungekreft er kreftformen som tar flest liv i Norge.

Datene som Roche lanserte i går er fra en fase-2 studien med 135 pasienter med ikke-småcellet lungekreft som testet positivt på PD-L1. Data tyder på at PD-L1 kan være en av de viktigste immununhemmende faktorene innen flere kreftformer. Hemming av PD-L1-interaksjoner kan forhindre T-celle-undertrykkelse i svulstens mikromiljø.

Behandling med tiragolumab og Tecentriq reduserte svulstene hos litt under en tredel av tidligere ubehandlede pasienter med metastatisk lungekreft. Det er det dobbelte av responsraten på 16 prosent som er observert med Tecentriq alene.

Kombinasjonsbehandlingen resulterte i en progresjonsfri overlevelse - det vil si overlevelse uten tilbakefall - på 5,4 måneder sammenlignet med 3,6 måneder for Tecentriq alene.

Les mer