Stor nedgang i antibiotikabruken

Bruken av antibiotika har blitt kraftig redusert i april og mai i år, sammenlignet med i fjor. Spesielt stor er nedgangen blant ungdom. Dette henger trolig sammen med smitteverntiltakene som fulgte av coronaepidemien og at russefeiringen ble sterkt begrenset i år.

Vis mer

Normalt er bruken av antibiotika hos ungdom (15-19 år) høyere i mai enn i alle andre måneder i året. I år er det imidlertid mindre bruk i mai enn i noen av de foregående månedene i år. Og sammenlignet med mai 2019, er det en reduksjon på 47 prosent. Også i april var bruken vesentlig lavere enn normalt i denne gruppen, og 23 prosent lavere enn i fjor.

Russefeiringen som uteble

– Russetiden er gjerne forbundet med halsbetennelse, bihulebetennelse og andre infeksjonssykdommer som i en del tilfeller behandles med antibiotika. Når smitteverntiltakene etterleves og feiringen uteblir, uteblir også infeksjonene. Det er trist at de unge har gått glipp av en normal russefeiring, men avlysningen har i det minste hatt én positiv bivirkning, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen (bildet).

Holdt oss friskere

Også befolkningen generelt har brukt mindre antibiotika de siste månedene. I april og mai er det solgt 26 prosent mindre antibiotika fra apotekene enn i samme periode i fjor. Hittil i år er det en samlet nedgang på 9 prosent.

– Dette viser at det ikke bare er russen som er mindre utsatt for infeksjoner. Det gjelder hele befolkningen. Det ser ut til å være en konsekvens av coronapandemien at vi har holdt oss friskere på andre områder. Det er en viss fare for at enkelte har gått med ubehandlede infeksjoner, fordi de ikke har ønsket eller turt å oppsøke helsetjenesten. Men, dette kan ganske sikkert ikke forklare hele den kraftige reduksjonen, sier Andresen.

Les mer