Alle artikler (Roche)

Side 1 av 1

-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, …
Nytt om navn
-Persontilpasset medisin har potensiale til å revolusjonere behandlingen vi kan gi norske pasienter. Men de helseøkonomiske vurderingene og beslutningene om …
Det var en meget offensiv Ingvild Kjerkol som holdt foredrag for de vel 100 fremmøtte på Abelia og Roche sitt …
Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne reagerer kraftig på at det vil ta minst et halvt år før norske brystkreftpasienter får …
Den Europeiske kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq for en aggressiv brystkreft som er vanskelig å behandle. - Jeg forventer at …
Roche tilbyr nå norske myndigheter et samarbeid der selskapet vil bidra med sin globale kompetanse innen diagnostikk, gensekvensering, big data …
EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler, CHMP, har anbefalt at Bayers Vitrakvi får markedføringstillatelse. Vitrakvi blir dermed det første legemidlet …
– Jeg gleder meg til å gripe fatt, sier den tidligere Høyre-rådgiveren.
Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag 17. juni at brystkreftmedisinen Perjeta skal innføres i spesialisthelsetjenesten til behandling av tidlig HER2-positiv …

Side 1 av 1