Alle artikler (Persontilpasset medisin)

Side 1 av 1

Helsedirektoratet har etablert et fagråd for persontilpasset medisin. Rådet skal bidra til oppfølging og implementering av anbefalingene i Nasjonal strategi …
-IT-revolusjonen slår nå for fullt inn i kreftområdet. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle …
Tidligere har man kategorisert og diagnostisert kreft utifra hvor i kroppen kreften sitter. Nå er det lansert en ny kreftmedisin …
Norske kreftpasienter er blant de siste i Europa som får tilgang til persontilpasset kreftmedisin. - Dette skyldes blant annet at …
Nytt om navn
-Persontilpasset medisin har potensiale til å revolusjonere behandlingen vi kan gi norske pasienter. Men de helseøkonomiske vurderingene og beslutningene om …
Det var en meget offensiv Ingvild Kjerkol som holdt foredrag for de vel 100 fremmøtte på Abelia og Roche sitt …
Roche tilbyr nå norske myndigheter et samarbeid der selskapet vil bidra med sin globale kompetanse innen diagnostikk, gensekvensering, big data …

Side 1 av 1
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)