Alle artikler (Persontilpasset medisin)

Side 1 av 1

-IT-revolusjonen slår nå for fullt inn i kreftområdet. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle …
Tidligere har man kategorisert og diagnostisert kreft utifra hvor i kroppen kreften sitter. Nå er det lansert en ny kreftmedisin …
Norske kreftpasienter er blant de siste i Europa som får tilgang til persontilpasset kreftmedisin. - Dette skyldes blant annet at …
Nytt om navn
-Persontilpasset medisin har potensiale til å revolusjonere behandlingen vi kan gi norske pasienter. Men de helseøkonomiske vurderingene og beslutningene om …
Det var en meget offensiv Ingvild Kjerkol som holdt foredrag for de vel 100 fremmøtte på Abelia og Roche sitt …
Roche tilbyr nå norske myndigheter et samarbeid der selskapet vil bidra med sin globale kompetanse innen diagnostikk, gensekvensering, big data …

Side 1 av 1