Alle artikler (Kreftbehandling)

Side 1 av 1

Podcast
-Persontilpasset medisin og e-helse smelter sammen. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir viktige verktøy for å utvikle og ta …
Immunterapi er en type kreftbehandling som bruker kraften i kroppens eget immunsystem til å forebygge, bremse og eliminere kreft.
Trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51) hadde uhelbredelig føflekkreft og hadde bare måneder igjen å leve da legene øynet en mulighet …
Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag 17. juni at brystkreftmedisinen Perjeta skal innføres i spesialisthelsetjenesten til behandling av tidlig HER2-positiv …
- Mange pasienter med føflekkreft pantsetter hus og hjem for å betale for immunterapi på privatsykehuset Aleris. Det offentlige helsevesenet …
Beslutningsforum har utsatt vurderingen av å gi immunterapi som forebyggende tilleggsbehandling til pasienter med malignt melanom som har gjennomgått operasjon. …

Side 1 av 1