Alle artikler (Immunterapi)

Side 1 av 1

Forbrukerrådet har undersøkt private helseforsikringer, og trillet alt fra en treer til en sekser på terningen. Som eneste selskap med …
Pasienthistorier
– En ting jeg har lært er at du aldri skal gi opp håpet – uansett. Lungekreft med spredning til …
Beslutningsforum sa i forrige uke ja til at immunterapien Imfinzi kan tas i bruk i norske sykehus for å behandle …
Immunterapi er en type kreftbehandling som bruker kraften i kroppens eget immunsystem til å forebygge, bremse og eliminere kreft.
- Immunterapien har gjort flere kreftfrie. Hos flere pasienter er både kreftcellene og svulstene helt borte. Og kreften har holdt …
Over halvparten av pasientene som rammes av malignt melanom med alvorlig spredning lever etter fem år når de behandles med …
Podcast
I dag snakker vi med Trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51). Hun hadde uhelbredelig føflekkreft og hadde bare måneder igjen å …
Immunterapien Keytruda gir betydelig høyere overlevelse for pasienter med alvorlig ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) over fem år.
Trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51) hadde uhelbredelig føflekkreft og hadde bare måneder igjen å leve da legene øynet en mulighet …
- Mange pasienter med føflekkreft pantsetter hus og hjem for å betale for immunterapi på privatsykehuset Aleris. Det offentlige helsevesenet …
Ny studie gir håp til norske lungekreftpasienter. Effekten av immunterapi er langt mer lovende enn først antatt.
Beslutningsforum har utsatt vurderingen av å gi immunterapi som forebyggende tilleggsbehandling til pasienter med malignt melanom som har gjennomgått operasjon. …

Side 1 av 1