Alle artikler (Bent høie)

Side 1 av 1

-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, …
Statsbudsjettet
Hvert år går det med 200 000 timer fordi pasienter ikke møter til avtalt time på sykehusene. Nå øker gebyret …
Statsbudsjettet
Regjeringen fjerner støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet, og ikke har betydning for tannhelsen. Det kan bety …
Statsbudsjettet
Regjeringen bevilger 29 milliarder kroner til nytt regionssykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker. Det kommer frem av Statsbudsjettet …
Statsbudsjettet
Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram i morgen 7. oktober 2019. Men finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie har …
Leder
Den norske fastlegeordningen er i krise og helseminister Bent Høie regelrett fnyser av hjemlige private digitale tjenesteleverandører som KRY, Hjemmelegene …
Nesten halvparten av fastlegene sier at arbeidsbelastningen er uhåndterbar. 10 prosent av fastlegene ønsker å slutte, og bare 9 prosent …
Flertallet av overdoser i Norge skyldes andre opioider enn heroin, blant annet sterke smertestillende medisiner. Det bekymrer helseminister Bent Høie, …
Arendalsuka
I stortingsvalget for to år siden var helse den viktigste saken for velgerne. Nå er det bompenger som tar oppmerksomheten. …
Statens Legemiddelverk mener at pasienter med kronisk migrene bør få migrenemedisinen Aimovig på statens regning. Nå er det opp til …
Danske Pia Hesse (44) ventet forgjeves på den nye forebyggende migrenemedisinen Aimovig. Nå gjør hun som mange andre danske migrenepasienter: …

Side 1 av 1