Alle artikler (Apotek)

Side 1 av 1

Siden lanseringen av Inhalasjonsveiledning i 2016 har nå over 200 000 pasienter med astma og kols fått hjelp i apotek …
Statsbudsjettet
Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes …
Økningen i statens legemiddelutgifter har stoppet opp, etter mange år med sterk vekst. Økt konkurranse både om sykehusfinansierte legemidler og …
Danske pasienter som bruker et fast legemiddel, kan nå få reseptene fornyet av en farmasøyt. Apotekforeningen applauderer ordningen men vil …
Aldri før har det vært større mangel på legemidler i Norge. Det er oftest mangel på livsviktige medisiner som er …
For å få mer samarbeid mellom lege og farmasøyt vil Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge hvordan dette samarbeidet er organisert og …
Stadig flere sør- og østlendinger vaksinerer seg mot den alvorlige virussykdommen skogflåttencefalitt. Apotekene har hittil i år levert dobbelt så …
Apotek 1 styrker bemanningen for å avhjelpe legemiddelmangelen. Norges største apotekkjede har etablert et eget team som bistår sine 380 …
Nesten to millioner ganger i året opplever pasienter at de ikke får med seg det legemiddelet som står på resepten. …

Side 1 av 1