En dose med AstraZeneca-vaksinen trekkes ut av glasset på et sykehus i Luton i England. Foto: NTB

Coronaviruset

WHO anbefaler videre bruk av AstraZenecas vaksine

Verdens helseorganisasjon sier det ikke foreligger data som viser flere blodpropptilfeller enn normalt hos personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. WHOs anbefaling får ingen direkte betydning for norsk bruk av AstraZeneca-vaksinen, sier overlege Sara Watle i FHI.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil