Blodfortynneren Xarelto i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt og død og amputasjoner blant pasienter med røykebein.

Legemidler og biotek

VOYAGER PAD-studien: Xarelto sammen med aspirin gir god effekt for pasienter med røykebein

Blodfortynneren Xarelto i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt og død og amputasjoner blant pasienter med røykebein.