Vil ha flere kliniske studier til Norge: - Ser en sterk politiske vilje, men etterlyser konkrete tiltak.

Legemidler og biotek,   Politikk
- Regjeringen og Stortinget vil ha flere kliniske studier til Norge, men vi trenger konkrete tiltak, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien.
-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, sier administrerende direktør i Legemiddelindustrien Karita Bekkemellem.