Målet med prosjektet er å lage tiltak for å sørge for at pasienter og pårørende får rett informasjon til rett tid i sykdomsforløpet. Foto: Getty Images

Bransjenytt

Vil gjøre det lettere for Parkinson-pasienter

EU-prosjektet OPTIM-PARK, har nylig gjennomført intervjuer med pasienter og pårørende. I tillegg har de snakket med helsepersonell og frivillig sektor. Også andre nøkkelpersoner med ansvar for politikk- og tjenesteutforming har de tatt en prat med. Hensikten er å forbedre oppfølgingen av personer med Parkinson. Som i dag er opplevd av mange som mangelfull.