Bransjenytt

Vil bli best på helse- og legemiddel-PR og ansetter Mette Nilstad fra Helse Midt-Norge

PR-byrået Kruse Larsen har ansatt Mette Nilstad som seniorrådgiver for å lede byråets arbeid med kunder innen helse og legemidler. De siste årene har hun blant annet ledet sekretariatet for Beslutningsforum for nye metoder.