En kombinasjon av de to injiserbare legemidlene kabotegravir og rilpivirin er nå et alternativ til daglige piller for personer med HIV. Kabotegravir er utviklet av Viiv Healthcare - et joint venture mellom GlaxoSmithKline og Pfizer. Rilpivirin er utviklet av Janssen.

Legemidler og biotek

Vil Beslutningsforum si ja til den første langtidsvirkende injeksjonsbehandlingen mot HIV?

Standardbehandlingen av HIV innebærer å ta piller hver eneste dag. Det er i ferd med å endres. En kombinasjon av de to injiserbare legemidlene kabotegravir og rilpivirin er nå et alternativ til daglige piller for personer med HIV. Men for at norske pasienter skal få tilgang til den nye behandlingen må først Beslutningsforum si ja.