FrPs helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud vil forskriftsfeste hvor lenge Legemiddelverket kan vente før de setter i gang en metodevurdering. Helseministeren vil avvente rapport fra RHF-ene og etatene i oktober og vil da vurdere om det er behov for ytterligere oppfølging for å bidra til å nå målet om raskere tilgang til nye metoder. Foto: NTB

Politikk

Vil at Stortinget setter maksgrense for hvor lenge Legemiddelverket kan vente før de starter metodevurderingene

FrPs helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud mener det er uakseptabelt at Legemiddelverket ofte venter flere måneder før de i det hele tatt starter metodevurderingene på livsviktige sykehuslegemidler. Nå vil han ha stortingsflertallet med seg for å kreve at regjeringen forskriftsfester hvor lenge Legemiddelverket kan vente før de setter i gang en metodevurdering.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)