Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen ber nå Statens Legemiddelverk øke prisen på noen legemidler for å få løse legemiddelmangelen. Men sjefen i Legemiddelverket, Audun Hågå (th) er i tvil om prisøkning er resepten. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek,   Politikk

Vil øke prisen på gamle legemidler for å løse legemiddelmangelen

Aldri før har det vært større mangel på legemidler i Norge. Det er oftest mangel på livsviktige medisiner som er billig, gammel og som ikke har konkurranse i Norge, viser en undersøkelse fra Apotekforeningen. Prisene på slike legemidler er ofte så lave at legemiddelsekapene ikke tjener penger på å selge til Norge. Apotekforeningen ber nå Statens Legemiddelverk øke prisen. Men sjefen i Legemiddelverket er usikker på om prisøkning er resepten.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)