HT Live

Viktig Parkinsonsmedisin på blå resept

Legemidler og biotek
Duodopa er en gel som går gjennom en pumpe og sonde over til tynntarmen. Pumpen tilfører en liten dose hele dagen. Dette betyr at mengden av legemiddel i blodet blir jevnere og også at noen av bevegelsesforstyrrelsene blir mindre.
Legemiddelverket har gitt legemidlet Duodopa (levodopa/karbidopa) forhåndsgodkjent refusjon til behandling av fremskreden Parkinsons sykdom. Det betyr at leger nå ikke lenger trenger å søke individuell refusjon for pasientene.