Ambulansefagarbeider Julian Vatnan og ambulanselærling Mari Tande Ek jobber i ambulansetjenesten i Vestre Viken. Kilde: Helse Sør-Øst.

Vestre Viken best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.