Haukeland universitetssjukehus, det største i Helse vest, hadde i likhet med de andre i helseregionen ingen friske og vaksinerte pasienter på respiratorbehandling de to foregående månedene. Foto: NTB

Coronaviruset

Ingen friske og fullvaksinerte på respirator i Helse vest de siste månedene

Alle covid-pasienter i Helse Vest på respirator var uvaksinert eller i risikogrupper, viser nye tall fra november og desember. Det var det ikke en eneste frisk, fullvaksinert pasient som trengte respiratorbehandling for covid-19 ved sykehusene i Helse vest.