Haukeland universitetssjukehus, det største i Helse vest, hadde i likhet med de andre i helseregionen ingen friske og vaksinerte pasienter på respiratorbehandling de to foregående månedene. Foto: NTB

Coronaviruset

Ingen friske og fullvaksinerte på respirator i Helse vest de siste månedene

Alle covid-pasienter i Helse Vest på respirator var uvaksinert eller i risikogrupper, viser nye tall fra november og desember. Det var det ikke en eneste frisk, fullvaksinert pasient som trengte respiratorbehandling for covid-19 ved sykehusene i Helse vest.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)