Nesten 1.300 norske kvinner har meldt om uventede blødninger etter at de har tatt koronavaksine. Nå skal 60.000 kvinner delta i en undersøkelse som har som mål å finne ut det er en sammenheng.

Coronaviruset

FHI vil forske på om blødninger har sammenheng med koronavaksinering - 60.000 kvinner med i undersøkelse for å finne svaret

Nesten 1.300 norske kvinner har meldt om uventede blødninger etter at de har tatt koronavaksine. Nå skal det forskes på om det er en sammenheng.