Nesten 1.300 norske kvinner har meldt om uventede blødninger etter at de har tatt koronavaksine. Nå skal 60.000 kvinner delta i en undersøkelse som har som mål å finne ut det er en sammenheng.

Coronaviruset

FHI vil forske på om blødninger har sammenheng med koronavaksinering - 60.000 kvinner med i undersøkelse for å finne svaret

Nesten 1.300 norske kvinner har meldt om uventede blødninger etter at de har tatt koronavaksine. Nå skal det forskes på om det er en sammenheng.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)