Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet redegjorde for status for coronavaksinen på et pressemøte torsdag morgen. Foto: NTB

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

FHI: Få nordmenn får vaksine i første kvartal

I løpet av årets tre første måneder vil bare en liten andel av den norske befolkningen få coronavaksinen, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). FHI tror at 4,5 millioner nordmenn kan bli vaksinert i løpet av året, men det forutsetter at også AstraZeneca-vaksinen blir godkjent.