Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, og Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket, under et pressemøte med Legemiddelverket om mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen og prosessen videre. Foto: NTB

Coronaviruset

EU sier at AstraZeneca vaksinen er trygg og effektiv – opp til Norge å si ja eller nei til vaksinen

Etter at EUs legemiddeltilsyn har konkludert med at AstraZeneca-vaksinen er trygg, er det opp til norske myndigheter å avgjøre om vi skal fortsette å bruke den.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil