Statsbudsjettet
Blir nedlagt: Regjeringen bevilger 29 milliarder kroner til nytt regionssykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker. Etter planen skal de nye sykehusene stå ferdig i 2030. Foto: Joanna Johnsson

Politikk

Ullevål sykehus blir nedlagt - 29 milliarder til nytt Oslo-sykehus

Regjeringen bevilger 29 milliarder kroner til nytt regionssykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker. Det kommer frem av Statsbudsjettet for 2020. Etter planen skal de nye sykehusene stå ferdig i 2030.