De nye dataene fra TWILIGHT-studien viser at å stoppe acetylsalisylsyre og fortsette behandling med Brilique alene reduserte blødningskomplikasjoner hos høyrisikopasienter, mens de fortsatt opprettholdt samme effekt på iskemiske hendelser, sier Halvorsen.

Legemidler og biotek

TWILIGHT-studien: Brilique reduserte blødning hos pasienter med alvorlig hjertesykdom uten økning av iskemiske hendelser

- Monoterapi med Brilique (ticagrelor) reduserer blødningskomplikasjoner uten at det gir økt risiko for iskemiske hendelser hos pasienter som har gjennomgått kompleks utblokking (PCI) og for pasienter med diabetes som har gjennomgått PCI.