Amerikanske transplantasjonspasienter som får den potensielt dødelig virusinfeksjon cytomegalovirusinfeksjon har nå fått et nytt behandlingsalternativ. - Nå venter vi på at EMA og Beslutningsforum skal godkjenne maribavir slik at vi kan ta den i bruk i Norge, sier overlege og infeksjonsmedisiner Ingvild Nordøy. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Transplanterte som får potensielt dødelig virusinfeksjon må vente minst to år på ny medisin. - Det er for lang tid mener infeksjonsmedisiner

Transplantasjonspasienter i USA som får den potensielt dødelig virusinfeksjon cytomegalovirusinfeksjon (CMV) og som ikke har effekt av eksisterende legemidler, har fått et nytt behandlingsalternativ. - Nå venter vi på at EMA og Beslutningsforum skal godkjenne maribavir slik at vi kan ta den i bruk i Norge.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)