Amerikanske transplantasjonspasienter som får den potensielt dødelig virusinfeksjon cytomegalovirusinfeksjon har nå fått et nytt behandlingsalternativ. - Nå venter vi på at EMA og Beslutningsforum skal godkjenne maribavir slik at vi kan ta den i bruk i Norge, sier overlege og infeksjonsmedisiner Ingvild Nordøy. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Transplanterte som får potensielt dødelig virusinfeksjon må vente minst to år på ny medisin. - Det er for lang tid mener infeksjonsmedisiner

Transplantasjonspasienter i USA som får den potensielt dødelig virusinfeksjon cytomegalovirusinfeksjon (CMV) og som ikke har effekt av eksisterende legemidler, har fått et nytt behandlingsalternativ. - Nå venter vi på at EMA og Beslutningsforum skal godkjenne maribavir slik at vi kan ta den i bruk i Norge.