Et hjerne-maskin grensesnitt, også kalt et nevralt grensesnitt, plukker opp elektriske signaler i hjernen og kommuniserer dem videre til en maskin utenfor kroppen. Gettyimages.no

Helseteknologi

Trådløst hjerneimplantat - fremtiden for pasienter med lammelser og amputasjoner

Det internasjonale kappløpet for å utvikle et trådløst hjerneimplantat som lar pasienter med lammelser eller amputasjoner styre datamaskiner og mobile enheter ved hjelp av ren tankekraft, har mange deltakere. Forrige uke publiserte det amerikanske selskapet BrainGate en studie som viser at de har nådd målet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)