Tor Åm er ny toppsjef Helse Nord-Trøndelag

Bransjenytt
Tor Åm ble i dag ansatt som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.
Styret i Helse Nord-Trøndelag har i dag ansatt Tor Åm som ny administrerende direktør. Åm har vært konstituert i stillingen siden 18. oktober i fjor. Han tiltrer som fast ansatt direktør med umiddelbar virkning.