Tarmkreft rammer flere: Kunstig intelligens gjør koloskopi bedre og billigere

Helseteknologi
Tarmkreft starter som små polypper. Rundt 10 prosent av slike polypper er forstadier til kreft. Det tar 5 til 10 år til det er utviklet kreft. De kan som regel lett fjernes ved å snøre dem av med en slynge som føres inn gjennom et koloskop.
Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Fra 2021 skal nordmenn over 55 år masseundersøkes for tarmkreft. Når det er mistanke om tarmkreft gjennomføres en koloskopi. Ved hjelp av kunstig intelligens kan legene under koloskopiundersøkelsen oppdage 50 prosent flere polypper i tarmen som er forstadier til kreft.