Takeda blant verdens 10 største: Tar på seg nordisk og global lederrolle innenfor sykdommer med store udekkede medisinske behov

Legemidler og biotek
Duarte Marchand leder Takeda Norge, og fra januar neste år blir han Takedas Norden-sjef. - Takeda dreier nå fokuset mot høyspesialiserte behandlinger der det er et stort udekket medisinsk behov, sier han. Foto: HealthTalk
1. oktober er de to legemiddelselskapene Takeda og Shire formelt ett selskap under navnet Takeda. - Med dette er vi blant de 10 største farmasøytiske selskapene i verden. Takeda styrker fokuset kraftig innen våre fem viktigste terapiområder; gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrologi.