Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene persontilpasset medisin

Legemidler og biotek
-At vi gjennomfører medisinske studier for å sikre pasientene våre en behandling, er noe helt nytt, sier kreftlege Odd Terje Brustugun
Sykehusleger starter medisinske studier for å gi pasientene den beste behandlingen fordi Beslutningsforum ikke vil godkjenne nye og dyre legemidler. Legemiddelselskapene betaler både for medisinen pasientene får i studien og de betaler for selve studien – at sykehusansatte bruker tid på forskning.