Sykehusdirektør i Sør: Trenger kriseforståelse for å lykkes med pasientens helsetjeneste

Helseteknologi,   Politikk
Sykehusdirektør på Sørlandet Sykehus: Vi trenger en kriseforståelse Kristansand-chamber.no
-Flere oppgaver skal flyttes fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Men samarbeidskulturen mellom sykehusene og kommunene er ikke god nok.